Υποστηρικτική Ψυχoθεραπεία

Τι είναι η Υποστηρικτική Ψυχοθεραπεία;

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία είναι ένας τύπος «συνδυαστικής» ψυχολογικής υποστήριξης η οποία παρέχεται σε ένα άτομο, ζευγάρι , οικογένεια ή ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται σε καταστάσεις κρίσης ή έντονων μεταβολών, μεταβάσεων και προκλήσεων στη ζωή τους. Τέτοιες καταστάσεις μπορεί να είναι η διάγνωση μιας σοβαρής ασθένειας, οι έντονες ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, ο αναγκαστικός τερματισμός μιας κύησης και η μετανάστευση σε μια ξένη χώρα.

Τις περισσότερες φορές αποτελεί μία μορφή ατομικής θεραπείας στην οποία χρησιμοποιούνται ψυχοδυναμικά, γνωστικο-συμπεριφορικά και διαπροσωπικά μοντέλα και τεχνικές με σκοπό την ενίσχυση των λειτουργικών και προσαρμοστικών συμπεριφορών ώστε να μειωθεί η ενδοψυχική σύγκρουση που προκαλεί διάφορες σωματικές/ψυχολογικές ενοχλήσεις.

Οι σωματικές και ψυχολογικές ενοχλήσεις μπορεί να είναι – η υπερδιέγερση, οι αρνητικές σκέψεις, η δυσκολία συγκέντρωσης, απώλεια όρεξης ή υπερφαγία, αϋπνία, πεσμένη διάθεση ή ενέργεια και η αίσθηση αναβλητικότητας.

 

Ποια είναι η χρονική διάρκεια της υποστηρικτικής ψυχοθεραπείας;

Η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία είναι βραχεία (διαρκεί περίπου 5-30 συνεδρίες) και βασίζεται κυρίως στην ενσυναισθητική ακρόαση, εκ μέρους του θεραπευτή, των προβληματισμών του θεραπευόμενου με τέτοιο τρόπο ώστε να βιώνεται η θεραπευτική σχέση ως θετική και υποστηρικτική. Με την συγκεκριμένη μέθοδο, ο θεραπευτής βοηθά και καθοδηγεί τον θεραπευόμενο να τροποποιήσει τις πιθανές δυσλειτουργικές πεποιθήσεις και στάσεις του και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

 

 

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κάντε το πρώτο βήμα σήμερα

Συχνές ερωτήσεις