Τεστ Προσωπικότητας

Τεστ προσωπικότητας

Ο όρος τεστ αποδίδεται σε ένα εργαλείο ή μία μέθοδο που μάς επιτρέπει να παρατηρήσουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της συμπεριφοράς ενός ατόμου η οποία σχετίζεται με κάποιο τομέα της ψυχολογικής του λειτουργίας.

 

Ο ορισμός της προσωπικότητας

Παρόλο που η προσωπικότητα είναι δύσκολο να οριστεί, αφού περιλαμβάνει ένα σύνολο ψυχικών και συμπεριφορικών λειτουργιών που επηρεάζονται τόσο από κληρονομικούς όσο και από περιβαλλοντικούς παράγοντες, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες κατασκευής κάποιων τεστ με σκοπό την εξερεύνηση και την αξιολόγησή της. Κάποια από αυτά τα τεστ έχουν την μορφή ερωτηματολογίου, όπως είναι το MMPI-2, ενώ κάποια άλλα αποτελούν προβολικές δοκιμασίες, όπως το Rorschach.

 

Τεστ προσωπικότητας και πρακτική κλινική

Στην κλινική πρακτική, τα τεστ προσωπικότητας χρησιμοποιούνται μόνο από ειδικά καταρτισμένους ψυχολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την μελέτη της διανοητικής λειτουργίας, την ανάλυση της συμπεριφοράς και την ανίχνευση πιθανής ψυχοπαθολογίας. Επίσης, βοηθούν τον/την κλινικό να εκτιμήσει καλύτερα την αποτελεσματικότητα που έχει η ψυχοθεραπεία για ένα άτομο και ως εκ τούτου η εφαρμογή τους είναι ευρύτατη στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Μάθετε περισσότερα για το Τεστ Προσωπικότητας

Κάντε το πρώτο βήμα σήμερα

 

Συχνές ερωτήσεις