Συνεδρίες μέσω Skype

Συνεδρίες μέσω Skype

Η πραγματοποίηση συνεδριών μέσω Skype δεν διαφέρει καθόλου από τον «παραδοσιακό» τρόπο παροχής ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία.

Οι βασικές διαφορές έγκεινται στον τρόπο επικοινωνίας και διενέργειας των ραντεβού τα οποία πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Το διαδικτυακό πρόγραμμα Skype παρέχει ήχο και εικόνα διευκολύνοντας την άμεση επικοινωνία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου χωρίς όμως να μπορεί, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της θεραπείας, να αντικαταστήσει πλήρως τις δια ζώσης συνεδρίες.

 

Έχουν αποτέλεσμα οι θεραπείες μέσω Skype;

Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι οι συνεδρίες μέσω Skype είναι ασφαλείς και προσφέρουν τα ίδια θεραπευτικά αποτελέσματα στο άτομο που αναζητά βοήθεια, αφού ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας μπορεί να εφαρμόσει με τον ίδιο τρόπο τις γνώσεις του, καθώς και τις περισσότερες θεραπευτικές τεχνικές.

Στο γραφείου μου, παρέχω τη δυνατότητα διενέργειας συνεδριών μέσω Skype σε άτομα που είτε λόγω απόστασης (π.χ. διαμονή σε άλλη πόλη/χώρα), είτε λόγω αντικειμενικών δυσκολιών (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας, κινητικά προβλήματα) δεν μπορούν να με επισκεφθούν στον χώρο μου.

 

Ποια άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την συγκεκριμένη υπηρεσία;

• Ταξιδεύουν συχνά ή εργάζονται πολλές ώρες και απαιτείται ευελιξία στις ώρες των συνεδριών.

• Ζουν στην επαρχία.

• Αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο μου.

• Δεν έχουν στην περιοχή τους ψυχολόγο.

• Ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να απευθυνθούν σε ψυχολόγο που μιλάει ελληνικά.

• Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δεν είναι σε θέση να βγουν έξω.

 

 Ποιο είναι το κόστος των συνεδριών μέσω Skype;

Οι συνεδρίες μέσω Skype είναι στο ίδιο κόστος με αυτές που πραγματοποιούνται από κοντά. Η πληρωμή γίνεται μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής τουλάχιστον μία ημέρα πριν από το παραγραμματισμένο ραντεβού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ΔΕΝ παρέχεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν μείζονα ψυχιατρικά ζητήματα και χρήζουν άμεσης φροντίδας.

Προγραμματίστε μια συνεδρία Skype

Κάντε το πρώτο βήμα σήμερα

Συχνές ερωτήσεις