Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι εξ’ ορισμού μια ψυχολογική, συναισθηματική και γνωστική διαδικασία που μας βοηθά να γνωρίσουμε (ξανά) καλύτερα τον εαυτό μας.  Η ψυχοθεραπεία μας βοηθά επίσης, να παρατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά ζητήματα που πιθανώς μάς δυσκολεύουν στην σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιλογές που κάνουμε συνδέονται με όσα μας απασχολούν στο εδώ και τώρα. Είναι μια διαδικασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την αποδοχή της μοναδικότητας του άλλου. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι μέσω της ψυχοθεραπείας αντιμετωπίζονται με μεγάλη αποτελεσματικότητα διάφορα ζητήματα. Τα ζητήματα αφορούν, το άγχος, την κατάθλιψη, τις δυσκολίες στις διαπροσωπικές/οικογενειακές σχέσεις, την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, τα χρόνια νοσήματα και το γενικό αίσθημα ανικανοποίησης από την ζωή.

Ποιες είναι οι μορφές της ψυχοθεραπείας;

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να λάβει αρκετές μορφές – έτσι πολλές φορές κάνουμε λόγο για ατομική, οικογενειακή ή ομαδική ψυχοθεραπεία. Οι συνεδρίες ψυχοθεραπείας διενεργούνται ως επί των πλείστων μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν συνήθως 30΄-50΄ κάθε φορά, ανάλογα με την θεραπευτική προσέγγιση και το πλαίσιο εφαρμογής τους. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 500 διαφορετικοί τύποι ψυχοθεραπείας, αν και οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν να ταξινομηθούν σε 5 ευρείες κατηγορίες.

Οι βασικές κατηγορίες της ψυχοθεραπείας

    1. Ψυχανάλυση – ψυχοδυναμικές θεραπείες,

    2. Συμπεριφορική θεραπεία

    3. Γνωστική θεραπεία

    4. Ανθρωπιστική θεραπεία

    5. Συνθετική θεραπεία.

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ψυχοθεραπείας εξαρτάται κυρίως από την φύση του ζητήματος που αντιμετωπίζουμε και την εκπαίδευση του επαγγελματία ψυχικής υγείας στον οποίο απευθυνόμαστε. Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων ζητημάτων που προκύπτουν στην ζωή, «επιβάλλει» την εκπαίδευση σε ποικίλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις ώστε να επιτυγχάνεται ένας συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών που βοηθούν αποτελεσματικά το άτομο σε κάθε περίπτωση.

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κάντε το πρώτο βήμα σήμερα

Συχνές ερωτήσεις