Γνωστική - Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΨ)

Τι είναι η Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΨ);

Είναι μια βραχεία μέθοδος ψυχοθεραπείας (12-20 συνεδριών των 50΄ κάθε βδομάδα), αυστηρά δομημένη και συνεργατική που επιχειρεί να μειώσει τις υπερβολικές συναισθηματικές αντιδράσεις και συμπεριφορές. Το πετυχαίνει αυτό, μέσω της τροποποίησης των εσφαλμένων και δυσπροσαρμοστικών πεποιθήσεων που κρύβονται πίσω από τις αντιδράσεις αυτές. Στην ΓΣΨ, ο βασικός στόχος είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα σε αυτά που μάς συμβαίνουν και στα συναισθήματά μας, μαθαίνοντας σταδιακά να αναγνωρίζουμε τον τρόπο που ερμηνεύουμε μια κατάσταση καθώς και αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ερμηνείας αυτής της κατάστασης. Η εκμάθηση αυτή μας επιτρέπει να ελέγχουμε το πως αισθανόμαστε για τον εαυτό μας και όσα συμβαίνουν γύρω μας και ως εκ τούτου καταφέρνουμε να ελέγξουμε με τον καιρό καλύτερα τις σωματικές μας αντιδράσεις και να τροποποιήσουμε την συμπεριφορά μας.

Γιατί είναι γνωστική;

Γιατί σημασία δεν έχουν τα γεγονότα που συμβαίνουν στην ζωή μας, αλλά η σημασία που δίνουμε εμείς σε αυτά.

 

Γιατί είναι συμπεριφορική;

Γιατί αυτό που κάνουμε έχει μια ισχυρότατη επιρροή πάνω στις σκέψεις και τα συναισθήματά μας.  

 

Σε ποια περίοδο της ζωής μας εστιάζει;

Η ΓΣΨ επικεντρώνεται στο παρόν, στα τωρινά μας προβλήματα. Αν τα τωρινά μας προβλήματα σχετίζονται με συναισθηματικές δυσκολίες του παρελθόντος, τότε γίνεται αναφορά στο παρελθόν για να βρεθούν οι συσχετίσεις και να εξηγηθεί η δυσπροσαρμοστική μας συμπεριφορά.

 

Πως αντιλαμβάνεται η ΓΣΨ τα ζητήματα ψυχικής υγείας;

Για την ΓΣΨ, τα ζητήματα ψυχικής υγείας θεωρούνται ως υπερβολικές ή ακραίες εκφράσεις φυσιολογικών διεργασιών. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμο να βλέπουμε τα ζητήματα ψυχικής υγείας ως αλληλεπιδράσεις μεταξύ σκέψεων, συναισθημάτων, συμπεριφορών, φυσιολογίας και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο το άτομο λειτουργεί.

 

Σε ποια ζητήματα ψυχικής υγείας είναι αποτελεσματική η ΓΣΨ;

Η ΓΣΨ είναι ίσως η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική μέθοδος ψυχοθεραπείας για τις αγχώδεις διαταραχές (π.χ. ειδικές φοβίες, κρίσεις πανικού, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή), τις διαταραχές της διάθεσης (π.χ. μονοπολική και διπολική κατάθλιψη), τις διατροφικές διαταραχές και τις ψυχώσεις, όταν βρίσκονται σε περίοδο ύφεσης με φαρμακευτική αγωγή.

Διαβάστε Περισσότερα στο άρθρο μου: Μια γνωριμία με την Γνωστική-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κάντε το πρώτο βήμα σήμερα

Συχνές ερωτήσεις