Ψυχομετρική Αξιολόγηση

Τι είναι η ψυχομετρική αξιολόγηση;

Η ψυχομετρία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη της ψυχολογίας που ασχολείται με την ψυχολογική αξιολόγηση σε επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων, προσωπικότητας, συμπεριφοράς, πεποιθήσεων καθώς και άλλων ανθρώπινων χαρακτηριστικών όπως είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες, οι ανάγκες που επεκτείνονται σε θέματα ψυχικής υγείας ή οι κλίσεις/ενδιαφέροντα του ατόμου.

Πως μας βοηθά η ψυχομετρική αξιολόγηση;

H ψυχομετρική αξιολόγηση μάς βοηθά να διερευνήσουμε με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα ορισμένες πτυχές της νοητικής, κοινωνικής και συναισθηματικής λειτουργικότητας του ατόμου. Μας επιτρέπει επίσης, να διατυπώσουμε διάφορες βάσιμες υποθέσεις, μετά και τη διενέργεια σχολαστικής κλινικής συνέντευξης, που αφορούν την συμπεριφορά και τον τρόπο δράσης του.

Στο γραφείο μου, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης και ερμηνείας των δύο πιο γνωστών και ευρέως χρησιμοποιούμενων τεστ αξιολόγησης της προσωπικότητας, του MMPI-2 και της προβολικής δοκιμασίας Rorschach.

Ενημερωθείτε για το κόστος χορήγησης και ερμηνείας των παραπάνω δοκιμασιών συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας του γραφείου.

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κάντε το πρώτο βήμα σήμερα

Συχνές ερωτήσεις