Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Σε ποιους απευθύνεται η ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων;

Η ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων απευθύνεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αναζητούν βοήθεια για τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε ψυχο-συναισθηματικό επίπεδο ώστε να τις διαχειριστούν και να τις ξεπεράσουν. Πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως είναι η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, η Γνωστική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΓΑΨ) και η Γνωστική-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΓΣΨ), εφαρμόζονται με την μορφή της ατομικής θεραπείας.

Τι συμβαίνει στις συνεδρίες ατομικής ψυχοθεραπείας;

Η συνεδρία είναι μια συζήτηση. Διαφέρει από τις συζητήσεις που κάνουμε με όλους τους άλλους όμως. Θεραπευτής και θεραπευόμενος κάθονται σε δύο καρέκλες (ο ένας απέναντι στον άλλο) και ο πρώτος ενθαρρύνει τον δεύτερο να μιλήσει ελεύθερα για πράγματα που τον απασχολούν. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, δεν ασκείται καμία κριτική και κανένας περιορισμός στο περιεχόμενο της θεματολογίας από τον θεραπευτή.

Στην Ατομική ψυχοθεραπεία ο θεραπευτής με τις κατάλληλες ερωτήσεις προσπαθεί να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να αναπτύξει τις πτυχές του ζητήματός του που δεν είχε σκεφθεί έως τότε και παράλληλα να ανακαλύψει διαφορετικούς τρόπους προσέγγισής του με στόχο να το κατανοήσει καλύτερα.

Το συναισθηματικό περιεχόμενο του λόγου και οι σκέψεις που αναδύονται κατά την διάρκεια αυτής της συζήτησης εντοπίζονται, παρατηρούνται και ερμηνεύονται με την βοήθεια του θεραπευτή με βασικό στόχο την ενίσχυση της αυτό-παρατήρησης του θεραπευόμενου. Η ενεργή προσπάθεια και η ειλικρινής επιθυμία του θεραπευόμενου να δεσμευτεί σε αυτή τη διαδικασία σε συνδυασμό με την άνευ όρων αποδοχή και την ενεργητική ακρόαση του θεραπευτή θέτουν τα θεμέλια για ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που συμβαίνουν σε μία συνεδρία: το χτίσιμο μιας υγιούς ψυχοθεραπευτικής σχέσης.

Τι γίνεται στις δύο πρώτες συνεδρίες;

Στις δύο πρώτες συνεδρίες (διάρκειας 1 ώρας και 30 λεπτών περίπου) γίνεται η λήψη του ιστορικού σας. Για να κατανοηθεί καλύτερα το ζήτημα που σας απασχολεί, θα χρειαστεί να συλλέξω κάποιες πληροφορίες αναφορικά με το πότε ξεκίνησε να σας απασχολεί, για πόσο διάστημα σας απασχολεί και κάτω από ποιες συνθήκες σας απασχολεί το εν λόγω ζήτημα. Θα σας ζητήσω να μου αναφέρετε και κάποιες άλλες πληροφορίες που αφορούν στο οικογενειακό, αναπτυξιακό και ιατρικό ιστορικό σας.

Τι θα συμβεί μετά την λήψη του ιστορικού;

Στην Ατομική Ψυχοθεραπεία θα σας δοθούν αρχικά κάποια ερωτηματολόγια, η συμπλήρωση των οποίων θα συμβάλλει σε μία πληρέστερη κατανόηση του ζητήματος που σας απασχολεί. Αυτά τα ερωτηματολόγια θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ακόμα την σχέση που έχετε με τους άλλους και τον εαυτό σας με σκοπό να διαπιστωθεί κάποια πιθανή σύνδεση αυτής της σχέσης με το αίτημα για το οποίο έρχεστε για θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα χρειαστεί να κρατάτε ημερολόγιο καθημερινά στο οποίο θα καταγράφετε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που σας απασχολούν ή που πιστεύετε ότι σχετίζονται με το ζήτημά σας.

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι εξ’ ορισμού μια ψυχολογική, συναισθηματική και γνωστική διαδικασία που μας βοηθά να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Η ψυχοθεραπεία μας βοηθά, να παρατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά ζητήματα που πιθανώς μάς δυσκολεύουν στην σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιλογές που κάνουμε συνδέονται με όσα μας απασχολούν στο παρόν. Είναι μια διαδικασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την αποδοχή της μοναδικότητας του άλλου.

Κάντε το βήμα να προγραμματίσετε μια θεραπεία για ατομική ψυχοθεραπεία σήμερα και γνωρίστε καλύτερα τον εαυτό σας.

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κάντε το πρώτο βήμα σήμερα

Συχνές ερωτήσεις