Γνωστική - Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η Γνωστική – Αναλυτική Ψυχοθεραπεία;

Η Γνωστική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΓΑΨ) είναι μια βραχεία (4-24 συνεδριών των 50΄), σύνθετη και ατομική θεραπεία που εστιάζει την προσοχή της στον τρόπο που δημιουργήθηκαν και διαιωνίστηκαν ρόλοι και συμπεριφορές που κατ’ αρχήν (στην παιδική και εφηβική ηλικία) ήταν προσαρμοστικές για το άτομο, αλλά στη συνέχεια (ενήλικη ζωή) έγιναν αναποτελεσματικές και δυσλειτουργικές με αποτέλεσμα να προκαλούν έντονη δυσφορία και ποικίλα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα για τα οποία το άτομο ζητάει βοήθεια.

Γιατί είναι γνωστική;

Η ΓΑΨ είναι γνωστική γιατί κάνει πλήρη χρήση της ικανότητας του θεραπευόμενου να παρατηρεί και να σκέφτεται για τον εαυτό του, τις πεποιθήσεις του, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά του.

Γιατί είναι αναλυτική;

Η ΓΑΨ είναι αναλυτική γιατί ασυνείδητοι, ανεπίγνωστοι παράγοντες εξερευνώνται και δουλεύονται στη θεραπεία και αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις τους στην ζωή του ατόμου.

 

Σε ποια περίοδο της ζωής μας εστιάζει;

Η ΓΑΨ εστιάζει τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν του ατόμου που έρχεται για θεραπεία.

 

Πως αντιλαμβάνεται η ΓΑΨ τα ζητήματα ψυχικής υγείας;

Στην ΓΑΨ, τα ζητήματα ψυχικής υγείας κατανοούνται με όρους παγίδων, διλλημάτων και εμπλοκών. Αυτοί οι τρεις όροι θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν κάποιες «αυτο-διαιωνιζόμενες» καταστάσεις που ανακόπτουν την πορεία προς την επίτευξη στόχων και την επίλυση προβλημάτων.

 

Σε ποια ζητήματα ψυχικής υγείας είναι αποτελεσματική η ΓΑΨ;

Πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι η ΓΑΨ αντιμετωπίζει με μεγάλη επιτυχία τις συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές (λ.χ. κατάθλιψη, φοβίες, κρίση πανικού), τις διαταραχές προσωπικότητας (ειδικότερα την οριακή διαταραχή προσωπικότητας), τις ψυχωσικές διαταραχές (π.χ. σχιζοφρένεια) σε φάση ύφεσης και τα ψυχολογικά προβλήματα που οφείλονται σε σωματικές παθήσεις όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και η νόσος του Κρόν.  

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο μου: Μια γνωριμία με την Γνωστική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κάντε το πρώτο βήμα σήμερα