Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Σε ποιους απευθύνεται η ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων;

Η ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων απευθύνεται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αναζητούν βοήθεια για τις πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε ψυχο-συναισθηματικό επίπεδο ώστε να τις διαχειριστούν και να τις ξεπεράσουν.

Πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως είναι η υποστηρικτική ψυχοθεραπεία, η Γνωστική-Αναλυτική Ψυχοθεραπεία (ΓΑΨ) και η Γνωστική-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΓΣΨ), εφαρμόζονται με την μορφή της ατομικής θεραπείας.

 

Τι συμβαίνει στις συνεδρίες ατομικής ψυχοθεραπείας;

Η συνεδρία είναι μια συζήτηση. Διαφέρει από τις συζητήσεις που κάνουμε με όλους τους άλλους όμως. Θεραπευτής και θεραπευόμενος κάθονται σε δύο καρέκλες (ο ένας απέναντι στον άλλο) και ο πρώτος ενθαρρύνει τον δεύτερο να μιλήσει ελεύθερα για πράγματα που τον απασχολούν. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, δεν ασκείται καμία κριτική και κανένας περιορισμός στο περιεχόμενο της θεματολογίας από τον θεραπευτή. Ο θεραπευτής με τις κατάλληλες ερωτήσεις προσπαθεί να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να αναπτύξει τις πτυχές του ζητήματός του που δεν είχε σκεφθεί έως τότε και παράλληλα να ανακαλύψει διαφορετικούς τρόπους προσέγγισής του με στόχο να το κατανοήσει καλύτερα. Το συναισθηματικό περιεχόμενο του λόγου και οι σκέψεις που αναδύονται κατά την διάρκεια αυτής της συζήτησης εντοπίζονται, παρατηρούνται και ερμηνεύονται με την βοήθεια του θεραπευτή με βασικό στόχο την ενίσχυση της αυτό-παρατήρησης του θεραπευόμενου. Η ενεργή προσπάθεια και η ειλικρινής επιθυμία του θεραπευόμενου να δεσμευτεί σε αυτή τη διαδικασία σε συνδυασμό με την άνευ όρων αποδοχή και την ενεργητική ακρόαση του θεραπευτή θέτουν τα θεμέλια για ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που συμβαίνουν σε μία συνεδρία: το χτίσιμο μιας υγιούς ψυχοθεραπευτικής σχέσης.

Προγραμματίστε μια συνεδρία

Κάντε το πρώτο βήμα σήμερα